Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, nhiệm vụ chủ yếu tháng 11 năm 2015

A- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 NĂM 2015

I. Kinh tế

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn

a. Trồng trọt:.

- Cây lúa Mùa: Trong tháng, thu hoạch được 15.617 ha lúa Mùa, lũy kế 18.665 ha, đạt 91,6 % diện tích gieo trồng và bằng 99,1 % so với cùng kỳ. Theo số liệu thống kê sơ bộ, năng suất lúa Mùa bình quân ước đạt 45,8 tạ/ha, vượt KH 0,25 tạ/ha, góp phần nâng năng suất trung bình lúa cả năm tăng 0,47 tạ/ha so với CK, tăng 0,6 tạ/ha so KH, đạt bình quân 49,3 tạ/ha; sản lượng đạt 149.626 tấn, bằng 101,4% KH và bằng 100,9% CK.

- Cây ngô: Diện tích trồng ngô cả năm ước đạt 36.146 ha (trong đó: ngô Xuân 11.321 ha, ngô Chính vụ 12.618 ha, ngô Hè Thu 12.207 ha), đạt 101,4% KH. Dự kiến năng suất ngô cả năm ước đạt 36,5 tạ/ha, sản lượng ngô cả năm ước đạt 132,3 nghìn tấn, đạt 104% KH và bằng 112,4% so CK.

Trong tháng bắt đầu thu hoạch ngô Hè Thu được 2.010 ha; lũy kế thu hoạch ngô cả năm được 25.949 ha, đạt 71,8 % diện tích gieo trồng, bằng 97,6 % so CK.

- Cây đậu tương: Diện tích trồng đậu tương cả năm ước đạt 4.989 ha (trong đó: đậu tương Hè Thu 3.195 ha; đậu tương Xuân 1.794 ha), đạt 100,6% KH, bằng 99,6% so CK. Trong tháng, thu hoạch 818 ha đậu tương Hè Thu, đạt 25,6 % diện tích gieo trồng và bằng 89,8 % so với CK. Đậu tương cả năm năng suất ước đạt 11,1 tạ/ha, sản lượng cả năm ước đạt 5.533 tấn.

- Cây chè: Trong tháng, khai hoang làm đất được 49,2 ha, lũy kế 510 ha, đạt 102% KH; trồng chè mới được 262,7 ha, lũy kế 506 ha đạt 101,2% KH và bằng 137,8 % so CK .

- Cây vụ đông: Trong tháng đã trồng được lũy kế 2.381,6 ha (trong đó ngô 488,3 ha, rau, đậu các loại 1.746,3 ha, khoai tây 26,5 ha, khoai lang 110,5 ha, hoa 10 ha), đạt 37,6 % KH và bằng 95,6 % so CK.

- Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Tiếp tục chỉ đạo và thu hoạch các mô hình điểm ở Bắc Hà, Sa Pa (sử dụng giống do Lâm Đồng hỗ trợ) . Tiếp tục tuyên tuyền, khuyến khích, hướng dẫn doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị để hoàn thiện các tiêu chí nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với một số loài cây chủ lực (rau, hoa, trái cây ôn đới).

b. Chăn nuôi:

Từ ngày 29/9/2015 đến ngày 04/10/2015, dịch cúm A/H5N6 xảy ra trên đàn gia cầm của 04 hộ thuộc thôn Cánh Địa, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng làm 2.400 con gia cầm mắc bệnh, chết, phải tiêu hủy .

Tiếp tục triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm được 740,6 nghìn liều, lũy kế 2.748.859 liều Vắc-xin các loại, đạt 91% KH năm. Chỉ đạo các huyện, TP chuẩn bị tốt công tác phòng chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi .  Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyển tiếp tục được tăng cường[ ].

c. Lâm nghiệp:

Thực hiện rà soát, thiết kế đất trồng rừng được 462 ha, lũy kế 8.556,2 ha, đạt 104,3% KH và bằng 124% so CK; trồng rừng mới 2.570,2 ha, lũy kế 6.083 ha, đạt 74,1 % KH, bằng 100,2 % so CK ; trồng rừng khảo nghiệm 40 ha, đạt 100% KH. Đẩy mạnh việc hoàn thiện, báo cáo kết quả kiểm kê 3 loại rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Các địa phương, đơn vị chủ rừng đã tổ chức triển khai xây dựng hồ sơ khoán bảo vệ rừng và bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có; tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức PCCCR đến với nhân dân sống gần rừng. Tổ chức trực gác PCCCR 24/24 tại các vị trí trọng điểm nguy cơ cháy rừng cao, phòng ngừa cháy rừng có thể xảy ra; đồng thời tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động đặc biệt trong những ngày nắng nóng khô hanh kéo dài. Trong tháng trên địa bàn không xảy ra cháy rừng; lũy kế từ đầu năm xảy ra 12 vụ cháy rừng, diện tích bị thiệt hại 12,205 ha (gồm 7,635 ha rừng tự nhiên và 4,57 ha rừng trồng).

Công tác kiểm tra các điểm khai thác, chế biến lâm sản, kiểm soát vận chuyển lâm sản, phòng chống cháy rừng được tăng cường. Trong tháng phát hiện và xử lý 11 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, lũy kế 219 vụ, giảm 70 vụ (24,2%) so CK. Tổng tiền phạt nộp vào ngân sách 43 triệu đồng, lũy kế 2.095 triệu đồng.

d. Phát triển nông thôn:

Đôn đốc các huyện, thành phố chưa tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 xây dựng kế hoạch nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và ra quyết định công nhận 11 xã hoàn thành năm 2015 ; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015; xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời tiếp tục đôn đốc các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện tổ chức thi đua các phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2015; rà soát, lập kế hoạch phát triển tại 08 thôn thực hiện thí điểm theo mô hình làng mới của Hàn Quốc (Seamaul Undong) giai đoạn 2015-2018; quyết định phê duyệt cấp xi măng vốn Koica trên 60.000 tấn cho 25 xã. Trong tháng, làm được 18,33 km đường GTNT, lũy kế 317,48 km ; lũy kế đến nay, toàn tỉnh thực hiện được 2251,48 km, đạt  86,34 % theo kế hoạch giai đoạn 2012 – 2015. Phong trào thi đua “Vệ sinh môi trường nông thôn” được triển khai sâu rộng, thu được những kết quả khả quan[ ]. Đến nay, toàn tỉnh còn 9 xã đạt dưới 5 tiêu chí, giảm 87 xã so với 2010.

Sắp xếp dân cư: Đến nay đã di chuyển được 143 hộ, đạt 96,6% KH giao

Tình hình biến động dân cư: Trong tháng có 01 hộ, 02 khẩu di cư đi; lũy kế từ đầu năm di cư đi 29 hộ 127 khẩu; hồi cư 01 hộ, 03 khẩu.

2. Sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản

a. Sản xuất công nghiệp: Sản xuất công nghiệp hoạt động ổn định và tăng so CK. Giá trị sản suất công nghiệp trên địa bàn (theo giá cố định 1994) tháng 10 ước đạt 680 tỷ đồng, lũy kế 6.103 tỷ đồng, đạt 102% KH, tăng 37% so CK . Tuy nhiên, giá bán một số sản phẩm công nghiệp vẫn không tăng so với tháng trước gây khó khăn cho các nhà đầu tư, đặc biệt như Nhà máy gang thép, Nhà máy luyện đồng, các dự án khai thác quặng sắt, vàng.

Các dự án công nghiệp trọng điểm tiếp tục được hỗ trợ và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ: Dự án nâng công suất nhà máy tuyển đồng Sinh Quyền lên 2,5 triệu tấn quặng/năm; Nhà máy tuyển đồng Tả Phời; Nhà máy luyện đồng Bản Qua; các công trình điện quan trọng như: Trạm biến áp 220 KV Bảo Thắng và đường dây 220 KV Bảo Thắng - Yên Bái, các đường dây 110 KV, các dự án thuỷ điện…

b. Xây dựng cơ bản:

Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2014: Đến hết tháng 10/2015, giá trị khối lượng đầu tư XDCB đạt 4.657,8 tỷ đồng, đạt 94,2% KH; giá trị thanh toán đạt 4.617,9 tỷ đồng, đạt 93,4% KH; riêng các nguồn vốn có thời hạn thanh toán đến hết 31/12/2015, giá trị khối lượng đạt 895 tỷ đồng, đạt 86,8% KH vốn giao, giá trị thanh toán đạt 881,5 tỷ đồng, đạt 85,5% KH.

Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2015, tổng vốn giao từ nguồn NSNN là 3.400,8 tỷ đồng, bằng 83,8% so CK; giá trị khối lượng đầu tư XDCB đạt 2.813,6 tỷ đồng, đạt 82,7% KH, tăng 2,3% so CK; giá trị thanh toán đạt 2.710,2 tỷ đồng, đạt 79,7% KH, tăng 2,4% so CK. Các chủ đầu tư tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, thanh quyết toán các công trình hoàn thành; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thi công các công trình. Hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các công trình KH 2016; đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư tuyến đường BOT từ thành phố Lào Cai đi Sa Pa (đã có kết quả sơ tuyển nhà thầu); tiếp tục đôn đốc đầu tư các tuyến đường giao thông quan trọng.

3. Thương mại, dịch vụ

a. Hoạt động thương mại nội địa đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 10 ước đạt 1.107,9 tỷ đồng, tăng 1,15% so tháng trước; lũy kế 12.370 tỷ đồng, đạt 91,6%KH, tăng 12,9% so CK.

Hoạt động xuất nhập khẩu:  Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tháng 10 ước đạt 302 triệu USD, lũy kế 2.143,7 triệu USD, bằng 97,4% KH, tăng 45,9% so CK (giá trị đã bao gồm TNTX, chuyển khẩu). Trong đó: Xuất khẩu đạt 1.332,9 triệu USD, bằng 113,3% KH, tăng 56,7% so CK; nhập khẩu đạt 810,8 triệu USD, bằng 79,2% KH, tăng 31,1% so CK.

Quản lý thị trường: Các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ thị trường, thực hiện quyết liệt các biện pháp bình ổn giá; chống sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; tập trung kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm; ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép; kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng cấm như: Pháo nổ, đồ chơi kích động bạo lực, văn hoá phẩm đồi trụy, vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ, rượu, thuốc lá nhập lậu. Trong tháng, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 209 vụ, lũy kế 2.065 vụ; xử lý 54 vụ vi phạm các quy định, lũy kế 468 vụ; tổng giá trị xử lý lũy kế 4.709,6 triệu đồng.

b. Du lịch: Trong tháng, tổ chức thành công chuyến khảo sát các tuyến điểm du lịch mới tại huyện Bát Xát; Hội nghị giới thiệu và phát triển sản phẩm du lịch mới trên địa bàn huyện Bát Xát nhằm đánh giá tính khả thi của các tuyến điểm du lịch mới trên địa bàn huyện Bát Xát; triển khai nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sa Pa; chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR giai đoạn 2010 – 2015; Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo xin ý kiến về Chương trình năm DLQG 2017…Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch có Quyết đinh công nhận di tích danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Ý Tý – Bát Xát.

Lượng khách đến Lào Cai trong tháng 10 tiếp tục tăng so CK, ước đạt 192,2 nghìn lượt khách, lũy kế 1.775,3 nghìn lượt, đạt 98,6% KH, tăng 42,2% so CK; tổng doanh thu du lịch ước đạt 433,5 tỷ đồng, lũy kế 3.963,3 tỷ đồng, bằng 97,9% KH, tăng 48,9% so CK.

c. Hoạt động vận tải cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa. Trong tháng 10, tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải (do địa phương quản lý) ước đạt 173,4 tỷ đồng, lũy kế 1.477,6 tỷ đồng, tăng 18,8% so CK; vận chuyển hành khách ước đạt 471,7 nghìn lượt khách, lũy kế 4.397,7 nghìn lượt, tăng 14,7% so CK; vận tải hàng hoá ước đạt 608,2 nghìn tấn, lũy kế 5.160,8 nghìn tấn, tăng 20,1% so CK.

4. Tài chính, tín dụng và giá cả thị trường

a. Thu, chi ngân sách: Thu NSNN trên địa bàn tháng 10 ước đạt 632 tỷ đồng, lũy kế luỹ kế 4.254 tỷ đồng, đạt 77,4% KH (điều chỉnh năm), tăng 16,1% so CK, trong đó thu nội địa 2.815 tỷ đồng, đạt 85,3% KH, bằng 129,4% so CK (lũy kế thu từ đất 531 tỷ đồng, đạt 88,5% KH); thu XNK 1.212 tỷ đồng, đạt 63,8% KH, bằng 86,9% so CK. Tổng thu ngân sách địa phương đạt 846 tỷ đồng, lũy kế 8.892 tỷ đồng, đạt 89,6% KH, bằng 105,6% cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 896 tỷ đồng, lũy kế 7.117 tỷ đồng, đạt 71,8% KH, bằng 92,1% CK. Thu để lại qua ngân sách đạt luỹ kế 226 tỷ đồng, đạt 75,4% KH.

b. Hoạt động tín dụng: Tổng nguồn vốn tín dụng thời điểm ngày 30/10/2015: 31.258 tỷ đồng, tăng 5.736 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 22,47 % so với 31/12/2014 (Nguồn vốn huy động trên địa bàn 14.189 tỷ đồng, chiếm 45,02%); tổng dư nợ 29.541 tỷ đồng, tăng 5.490 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 22,83 % so với 31/12/2014 (dư nợ ngắn hạn 10.607 tỷ đồng, chiếm 35,9 % tổng dư nợ, còn lại là dư nợ trung, dài hạn 64,1%).

c. Giá cả một số mặt hàng tăng nhẹ: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,1% so với tháng trước, bằng 99,47% so CK, bình quân 10 tháng bằng 99,91% so CK.

5. Thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế:

a. Thu hút đầu tư: Tháng 10, cấp mới chứng nhận đầu tư cho 06 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư là 1.602 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm, cấp mới chứng nhận đầu tư cho 39 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký đầu tư 9.858,4 tỷ đồng.

b. Các thành phần kinh tế phát triển: Tháng 10, cấp giấy đăng ký kinh doanh thành lập mới cho 31 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 213,6 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, thực hiện đăng ký kinh doanh thành lập mới cho 312 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 2.417 tỷ đồng.

II. Văn hoá, xã hội

1. Hoạt động giáo dục

Trong tháng, các trường tập trung vào các hoạt động dạy và học; tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016; triển khai các biện pháp vận động học sinh các lớp đầu cấp ra lớp và nâng cao tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần[ ] (đặc biệt là cấp THCS và một số trường THPT ở các huyện vùng cao); chỉ đạo tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL, GV các cấp học; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh. Tổ chức tốt các kỳ thi, hội thi: Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THPT năm học 2015-2016 các môn văn hóa; Hội thi cán bộ, giáo viên, nhân viên làm tuyên vận giỏi cấp học mầm non cấp tỉnh; Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và thi làm đồ dùng dạy học năm học 2015-2016 cấp tiểu học;… Tập trung hoàn thiện các Đề án lớn về giáo dục như: Đề án “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2016-2020”; Đề án “Phát triển đội ngũ Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2015-2020”. Đôn đốc các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến về Đề án thành lập phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai; tiếp tục triển khai đề án sắp xếp mạng lưới trường lớp học đến năm 2020.

2. Hoạt động văn hoá thông tin, gia đình, thể dục thể thao:

Trong tháng, tập trung tuyên truyền những sự kiện thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tuyên truyền việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; việc thực hiện Chỉ thị 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh: Các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2015); Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10); Ngày Quốc tế Người cao tuổi; Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy; 24 năm tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 – 01/10/2015); 65 ngày giải phóng Lào Cai và TP Lào Cai đón nhận danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới...

Công tác cung cấp thông tin tiếp tục được quan tâm và duy trì. Các đội chiếu bóng lưu động, thông tin lưu động tập trung phục vụ nhân dân ở vùng sâu, vùng xa[ ]. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề nghị công nhận các di tích, di sản văn hoá trên địa bàn ; triển khai Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống Gia đình Việt Nam tại cơ sở.

Hoạt động thể thao: Phong trào thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì. Tổ chức các giải thể thao: Giải Bóng đá Thanh niên tỉnh Lào Cai lần thứ XI năm 2015; giải Bóng bàn trung, cao tuổi tỉnh Lào Cai; phối hợp với Hội Nông dân tổ chức giải Bóng chuyền Bông lúa vàng tỉnh Lào Cai;… Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên; tiến hành kiểm tra tuyển chọn bổ sung vận động viên các lớp năng khiếu. Trong tháng, tổ chức đoàn VĐV Boxing và đoàn VĐV Wushu tham gia cúp các CLB mạnh toàn quốc tại Đà Nẵng.

3. Y tế, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng:

Trong tháng, không phát sinh các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Một số bệnh truyền nhiễm như: cúm mùa, tiêu chảy, tay chân miệng, quai bị, thủy đậu, sốt vi-rút,... xảy ra rải rác tại các huyện, thành phố trong tỉnh, hiện đang được giám sát và khống chế. Các địa phương đã tăng cường thực hiện công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh đến nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền phòng chống ngộ độc thực phẩm, thanh tra, kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh. Kiểm tra cơ sở thực phẩm trong dịp Tết Trung thu, có 1.982 cơ sở đạt TCVS, chiếm 84,9%; cảnh cáo 05 cơ sở, xử lý hành chính 33 cơ sở; giám sát đảm bảo ATTP phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 09 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 62 người mắc, 01 trường hợp tử vong.

Chương trình tiêm chủng mở rộng được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh. Tiêm chủng đầy đủ các loại vắc-xin cho 1.447 trẻ dưới 1 tuổi, lũy kế 12.011 trẻ, đạt 83,9% số trẻ. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được tích cực tuyên truyền vận động đến nhân dân. Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt ở các tuyến. Công suất sử dụng giường bệnh bình quân 10 tháng đạt 145,2%, trong đó tại bệnh viện đạt 144,6%, phòng khám đa khoa khu vực đạt 121,1%. Các đơn vị y tế công lập đảm bảo cung ứng đủ thuốc phục vụ cho nhân dân. Giá thuốc trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định.

4. Giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề và các vấn đề xã hội:

Triển khai đánh giá cơ sở dạy nghề và đào tạo việc làm trên địa bàn, tăng cường liên kết với các trường đào tạo nghề. Tiếp tục duy trì công tác tư vấn giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho người lao động. Trong tháng, tư vấn việc làm cho 1.187 lượt người, tiếp nhận 90 đăng ký tìm việc làm của người lao động; giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 39 lao động, lũy kế 571 lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp. Lũy kế 10 tháng, đào tạo được 12.950 người, đạt 83,1% KH[ ].

Công tác xóa đói giảm nghèo tiếp tục được quan tâm: Tập trung xây dựng dự thảo Đề án Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020; triển khai kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015; đánh giá nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quy định của Chính phủ; kế hoạch rà soát, thống kê đối tượng được cấp thẻ BHYT người nghèo, người cận nghèo năm 2016.

Duy trì và thực hiện hiện tốt các chế độ chính sách người có công: Tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015 theo Chỉ thị số 23/2013/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai và phục vụ hội nghị trực tuyến Tổng kết chương trình Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng do Bộ Lao động- TBXH và UBMTTQ tỉnh tổ chức; đẩy mạnh việc đưa người nghiện đi cai tại các trung tâm cai nghiện và cai nghiện bằng thuốc methadone.

III. Tài nguyên và môi trường

Trong tháng, tiến hành tổng hợp kiểm kê đất đai xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của các huyện, thành phố; trình phê duyệt giá đất cụ thể tại các huyện Bắc Hà, Bát Xát, Văn Bàn, Mường Khương, Sa Pa, TP Lào Cai; giải quyết vướng mắc về giải phóng mặt bằng và các chính sách về bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân có đất nằm trong dự án; kiểm tra định kỳ, thường xuyên các công trình đo vẽ bản đồ, lập hồ sơ địa chính các xã; kiểm tra công tác kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014; thẩm định chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư chi tiết, lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; kiểm tra và bàn giao mốc giới, diện tích khu vực khai thác ngoài thực địa của một số đơn vị khai thác cát trên địa bàn TP Lào Cai; kiểm tra khai thác nước và xả nước vào môi trường của các cơ sở sản xuất;...

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, doanh nghiệp và các hộ gia đình, cá nhân: Lũy kế 10 tháng, cấp 402 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, đạt 73,1% KH; cấp 1.993 GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân, đạt 49% KH.

IV. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại

1. Quốc phòng: Tiếp tục được củng cố và giữ vững, an ninh biên giới ổn định. Đường biên, mốc giới, cửa khẩu, đoàn ra, đoàn vào được quản lý chặt chẽ. Công tác quân sự địa phương thực hiện đảm bảo kế hoạch, chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, thông tin liên lạc thông suốt.

2. An ninh, trật tự an toàn xã hội: Tiếp tục phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá; thực hiện quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ tấn công trấn áp tội phạm, điều tra án, bắt giữ kịp thời các đối tượng gây án; quản lý chặt chẽ đối tượng hình sự, ma tuý. Các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh đô thị đã được kịp thời giải quyết, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trong tháng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc đã tổ chức Lễ ra mắt Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) số 4 tại Lào Cai nhằm ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối, các cuộc biểu tình bất hợp pháp, bạo loạn vũ trang, phối hợp truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm; tổ chức tuần tra, kiểm soát, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tình hình an toàn giao thông: TNGT đã giảm ở cả 3 tiêu chí; tháng 10, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 08 vụ tai nạn giao thông, lũy kế 127 vụ, giảm 28% so CK; làm 05 người chết, lũy kế 62 người, giảm 18 người (23%) so CK; 07 người bị thương, lũy kế 135 người, giảm 124 người (48%) so CK. Tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm TTATGT đối với 1.217 trường hợp với tổng số tiền phạt 1,2 tỷ đồng, tước 96 giấy phép lái xe, tạm giữ 80 phương tiện .

3. Hoạt động đối ngoại:

Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) , vùng Aquitaine (Cộng hòa Pháp),... và mở rộng, tăng cường hợp tác với các tỉnh trong cả nước. Trong tháng, tiếp đón và làm việc với Đoàn công tác của BTC Hội chợ triển lãm văn hóa Côn Minh – Trung Quốc, Đoàn cán bộ của Viện Nghiên cứu sinh thái chính sách xã hội (SPERI), Đoàn công tác của tổ chức Samaritan’s Purse International Relief (SPIR) trong khuôn khổ dự án do tổ chức SPIR tài trợ, Đoàn đại biểu Chính quyền huyện Hà Khẩu (Vân Nam – Trung Quốc) sang đối chiếu các công việc chuẩn bị Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung năm 2015 tại Lào Cai,...

V. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tham nhũng

Triển khai kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ. Năm 2014, Lào Cai được xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chỉ số cải cách hành chính, tăng 2 bậc so với năm 2013 (11/63) và nằm trong top thứ nhì của cả nước với kết quả có chỉ số từ 80% trở lên đến dưới 90%. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 về tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ. Duy trì và nâng cao chất lượng các thành phần của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số công nghệ thông tin. Tiếp tục triển khai Bộ khung chỉ số và đánh giá năng lực điều hành cấp huyện, thành phố (DCI). Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 06/10/2015 của UBND tỉnh về giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Lào Cai.

Công tác cán bộ được thực hiện đảm bảo đúng quy trình của Đảng và Nhà nước; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát quy hoạch cán bộ ngành, địa phương; xây dựng Đề án tinh giảm biên chế đến năm 2020, Đề án vị trí việc làm; rà soát, quy định chức năng, nhiệm vụ các sở, ngành theo Nghị định 24, hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ các cơ quan cấp huyện theo Nghị định 37 của Chính phủ. Công tác quản lý địa giới hành chính, quản lý nhà nước về tôn giáo thực hiện đúng quy định pháp luật.

Công tác phòng, chống tham nhũng được các ngành, các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đã góp phần nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức và nhân dân. Qua thanh tra, kiểm tra, tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện tham nhũng qua hoạt động của các cơ quan đơn vị được thanh tra.

Bên cạnh những kết quả trên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 10 vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại: Thời tiết diễn biến bất thường, khô hanh, nguy cơ cháy rừng lâm nghiệp; công tác quyết toán công trình XDCB còn chậm, chưa đáp ứng được tiến độ, đặc biệt là đường GTNT tại các huyện, thành phố; GPMB một số dự án còn khó khăn; tồn kho một số sản phẩm lớn; xuất nhập khẩu hàng hoá không ổn định, vẫn còn tình trạng gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, thiếu điểm đỗ, dừng xe tại các điểm du lịch; vụ việc trộm cắp tài sản, cờ bạc, phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương, một số vụ án mạng nghiêm trọng, hoạt động đạo trái phép vẫn còn xảy ra trên địa bàn; một số địa phương chưa thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, một số vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm;...

B. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 11 NĂM 2015

Trong tháng 11, các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tiếp tục triển khai mạnh mẽ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND ngày 25/12/2014; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 05/6/2015 về việc tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách năm 2015; các văn bản chỉ đạo khác của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

- Các ngành, các cấp, địa phương tăng cường tổ chức triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 tại cơ sở; các huyện, thành phố phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2015 trong tháng 11. Triển khai Nghị quyết các chi, đảng bộ các cấp. Xây dựng Kế hoạch năm 2016 đảm bảo tiến độ; triển khai 19 đề án giai đoạn 2016 - 2020 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XV sau khi được phê duyệt; họp duyệt các báo cáo, tờ trình và chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh kỳ cuối năm.

- Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống cháy rừng; trồng rừng mới đảm bảo hoàn thành kế hoạch 2015; dự trữ thức ăn, phòng chống rét cho gia súc; hỗ trợ việc tiêu thụ, sơ chế nông sản cho Nhân dân. Đẩy mạnh hoạt động xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh, trọng tâm là các phong trào thi đua năm 2015 và hoàn thiện các tiêu chí tại 11 xã hoàn thành năm 2015; tổng kết 5 năm chương trình xây dựng NTM của tỉnh; rà soát quy hoạch NTM tất cả các xã.

- Chủ động nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, quan tâm phát huy hiệu quả những dự án đã đi vào hoạt động; tháo gỡ khó khăn tiêu thụ sản phẩm một số nhà máy mới hoạt động; tăng cường công tác XNK hàng hoá, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, triển khai các dự án đầu tư; rà soát, hỗ trợ các dự án đầu tư tại Sa Pa, các dự án quan trọng; hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch chung chung huyện Sa Pa, đề án mở rộng khu kinh tế cửa khẩu, quy hoạch phát triển Sa Pa thành khu du lịch trọng điểm quốc gia.

- Tổ chức chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chuyển tiếp; tăng cường quyết toán những công trình hoàn thành. Khởi công các công trình còn lại trong kế hoạch 2015.

- Đẩy mạnh hoạt động XNK qua các cửa khẩu; tổ chức thành công Hội chợ Thương mại quốc tế biên giới Việt - Trung 2015; tham gia Hội chợ xúc tiến đầu tư do Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức tại TP Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, dịch bệnh, buôn bán, vận chuyển gia cầm, thực phẩm nhập khẩu không rõ nguồn gốc, buôn bán pháo nổ, đồ chơi bạo lực...

- Đôn đốc thu NSNN trên địa bàn đảm bảo theo kế hoạch. Tăng cường đấu giá đất, bán trụ sở cũ; quản lý quỹ đất công; đẩy mạnh hoạt động các quỹ tài chính của tỉnh. Đôn đốc thu các khoản nợ đọng, thu nợ tiền đất. Ngân hàng thương mại đẩy mạnh việc cho vay sản xuất kinh doanh, đặc biệt các dự án lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, dự án chăn nuôi gia súc huyện Si Ma Cai.

- Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, lao động việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội; tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân; tăng cường phòng chống bệnh dịch, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Đảm bảo trật tự ATXH, tăng cường quốc phòng an ninh, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; tăng cường công tác đảm bảo ATGT, giảm TNGT, xử lý nghiêm xe cơi nới, chở quá tải; ngăn chặn di cư tự do, phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại.

Nguồn: Báo cáo số 346/BC-UBND


Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 54
  • Trong tuần: 282
  • Tất cả: 418,466
Đăng nhập