Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3, nhiệm vụ chủ yếu tháng 4 năm 2015

A. KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 3 NĂM 2015

I. Phát triển kinh tế

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn

a. Trồng trọt:

Cây lúa xuân: Diện tích cấy trong tháng 7.376 ha, lũy kế 9.617 ha, đạt 97% KH và bằng 99% so cùng kỳ.

Cây ngô: Diện tích gieo trồng trong tháng 4.280 ha, lũy kế 12.824 ha, đạt 36% kế hoạch năm và bằng 63% so cùng kỳ; việc gieo trồng ngô gặp khó khăn do lượng mưa thấp hơn so CK.

Cây đậu tương Xuân: làm đất 1.607 ha; trồng được 618 ha, lũy kế 1.550 ha, đạt 31,3% kế hoạch năm, bằng 89% so với cùng kỳ.

Tình hình hạn hán: Trong quý I, thời tiết khô hạn kéo dài, đến nay diện tích lúa bị hạn là 43 ha, tập trung chủ yếu ở huyện Văn Bàn, Bảo Yên, Bảo Thắng, Mường Khương; diện tích ngô và cây trồng khác đã trồng bị khô hạn khoảng hơn 200 ha (huyện Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai).

Cây chè: Kế hoạch trồng mới 500ha; đến nay chuẩn bị cây giống là 15,931 triệu bầu, lượng giống chuẩn bị đảm bảo đủ cho kế hoạch trồng mới.

b. Chăn nuôi:

Trong quý I, xuất hiện dịch lở mồm long móng trên đàn lợn tại huyện Mường Khương, TP Lào Cai và huyện Bát Xát, làm 483 con gia súc mắc bệnh (trong đó: 41 con trâu, 99 con bò, 343 con lợn); chết 17 con bò; tiêu hủy 48 con bò và 241 con lợn. Hiện nay dịch đã ổn định, đã qua 21 ngày.

c. Lâm nghiệp:

Trồng rừng mới được 53,7 ha, lũy kế 245,3 ha bằng 2,99% so kế hoạch, gồm rừng sản xuất 202 ha, rừng phòng hộ 43,3 ha.

Quý I xảy ra 06 vụ cháy rừng, diện tích thiệt hại 4,49 ha, gồm (rừng tự nhiên 2,79 ha và rừng trồng 1,7 ha).

d. Phát triển nông thôn:

Chương trình xây dựng nông thôn mới: Các huyện, thành phố tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua chuyên đề xây dựng nông thôn mới năm 2015. Qua đợt phát động, các cơ quan, đơn vị, tập thể cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ 355 triệu đồng tiền mặt, hiến 1,1 ha đất lúa làm đường giao thông, đóng góp 10 khối cát, huy động hơn 1.000 công lao động;...đã rà soát xong nhu đầu tư để đạt mức tối thiểu của 16 xã đăng ký hoàn thành năm 2015, đang hoàn chỉnh để phân khai vốn TPCP.

Sắp xếp dân cư: Tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các dự án sắp xếp dân cư tập trung, xen ghép từ năm 2011 - 2014; nghiệm thu kết quả khảo sát lập dự án bố trí SXDC biên giới Séo Phìn Chư, xã A Lù, huyện Bát Xát; dự án bố trí SXDC thiên tai đặc biệt khó khăn Lùng Khấu Nhin, huyện Mường Khương; thành lập tổ công tác giúp việc BCĐ thực hiện dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng lõi vườn Quốc gia Hoàng Liên tỉnh Lào Cai;...

Tình hình biến động dân cư: Trong tháng có 09 hộ 41 khẩu (huyện Bắc Hà, bát Xát) di cư đi Đắc Lắc và Đắc Nông, lũy kế từ đầu năm 13 hộ 56 khẩu (giảm 2 hộ, 17 khẩu so CK); không phát sinh hộ hồi cư.

* Tình hình thiệt hại do mưa tuyết: Trong tháng 1 xảy ra rét đậm ở vùng cao, một số nơi có băng tuyết, mưa gây thiệt hại 11.000 triệu đồng.

2. Sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản

a. Sản xuất công nghiệp: Giá trị sản suất công nghiệp trên địa bàn (theo giá cố định 1994) tháng 3 đạt 492 tỷ đồng, lũy kế 1.503 tỷ đồng, bằng 25,23% kế hoạch, tăng 34,8% so CK.

b. Xây dựng cơ bản:

Trong tháng, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và phấn đấu giải ngân hết các nguồn vốn thuộc Kế hoạch năm 2014 theo quy định. Đến hết tháng 3/2015, giá trị khối lượng đầu tư XDCB đạt 4.044,1 tỷ đồng, đạt 82,2% KH; giá trị thanh toán đạt 3.863,7 tỷ đồng, đạt 78,5% KH; riêng các nguồn vốn có thời hạn thanh toán đến hết 30/6/2015, giá trị khối lượng đạt 1.182,2 tỷ đồng, đạt 69,1% KH vốn giao, giá trị thanh toán đạt 1.113,9 tỷ đồng, đạt 65,1% KH.

Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2015, tổng vốn giao từ nguồn NSNN là 2.115,6 tỷ đồng; giá trị khối lượng đầu tư XDCB đạt100 tỷ đồng, đạt 4,7% KH, giảm 7% so CK; giá trị thanh toánđạt 120,3 tỷ đồng, đạt 5,7% KH, giảm 7,4% so CK. Các chủ đầu tư đã khẩn trương hoàn thành các thủ tục để khởi công mới các công trình, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, thanh quyết toán các công trình hoàn thành.

3. Thương mại, dịch vụ

a. Hoạt động thương mại nội địa: Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 3 đạt 1.200 tỷ đồng, lũy kế 3.881 tỷ đồng, đạt 28,75% kế hoạch năm, tăng 16,4% so CK.

Hoạt động xuất nhập khẩu duy trì ở mức khá. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tháng 3 ước đạt 135 triệu USD, lũy kế 363,4 triệu USD, bằng 16,5% KH, giảm 20,7% so CK.

b. Du lịch: Tháng 3 khách du lịch đến Lào Cai đạt trên 151 nghìn lượt khách (bằng tháng 2), lũy kế 416,6 nghìn lượt, bằng 23,1% KH, tăng 4,8% so CK; tổng doanh thu du lịch ước đạt 339,8 tỷ đồng, lũy kế 935,9 tỷ đồng, bằng 23,1% KH, tăng 5,2% so CK.

c. Hoạt động vận tải cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa. Trong tháng 3, tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải (do địa phương quản lý) đạt 128,4 tỷ đồng, lũy kế 369 tỷ đồng, tăng 23,9% so CK; vận chuyển hành khách đạt 450,2 nghìn lượt khách, lũy kế 1.312,4 nghìn lượt, tăng 15,5% so CK; vận tải hàng hoá ước đạt 425 nghìn tấn, lũy kế 1.212,6 nghìn tấn, tăng 19,8% so CK. Tháng 3 tập trung xử lý xe quá tải, xe cơi nới, xe khách dù và các trường hợp vận tải mất an toàn, gây hư hỏng đường giao thông.

4. Tài chính, tín dụng và giá cả thị trường

a. Thu, chi ngân sách: Tổ chức triển khai thực hiện công tác thu ngân sách ngay từ tháng đầu năm. Thu NSNN trên địa bàn tháng 3 đạt 467 tỷ đồng, lũy kế 1.269 tỷ đồng, đạt 25,4% dự toán, đạt 131,5% so cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách địa phương tháng 3 đạt 340 tỷ đồng, lũy kế 1.485 tỷ đồng, đạt 18,3% KH, bằng 92% so CK. Thu để lại qua ngân sách đạt luỹ kế 13,5 tỷ đồng, đạt 6,8% KH.

b. Hoạt động tín dụng: Tính đến thời điểm ngày 27/03/2015: 25.930 tỷ đồng, tăng 408 tỷ đồng so với 31/12/2014 (tăng 1,6%); Tổng dư nợ 24.225 tỷ đồng, tăng 175 tỷ đồng so với 31/12/2014 (tăng 0,73%). Tỷ lệ nợ xấu 0,57%.

c. Giá cả một số mặt hàng tăng nhẹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 tăng 0,27% so với tháng trước, tăng 0,16% so CK.

II. Văn hoá, xã hội

1. Hoạt động giáo dục

Quý I, công tác duy trì số lượng học sinh ở các trường học được thực hiện có hiệu quả; tỷ lệ chuyên cần ở các cấp học Mầm non, Tiểu học duy trì cao và ổn định, đạt trên 97%, cấp THCS đạt 95,2%, cấp THPT đạt trên 96%. Tổ chức sáp nhật Trung tâm GDTX và Trung tâm GTVL các huyện, thành phố. Thống nhất nội dung thành lập phân hiệu Đại học Thái nguyên tại Lào Cai. Tập trung hoàn thiện việc rà soát quy hoạch lại mạng lưới trường lớp học trên toàn địa bàn; tuyên truyền phổ biến kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

Hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao:

Hoạt động thông tin, truyền thông, báo, đài tập trung tuyên truyền những sự kiện thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tuyên truyền việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI;

Các hoạt động văn hóa: Đã tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ phục vụ các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân và trên 40 lễ hội truyền thống diễn ra sôi nổi ở khắp các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh. Các lễ hội thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến với Lào Cai.

Phong trào thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì. Tổ chức thành công các giải thể thao.

Y tế, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng:

Trong quý I, không phát sinh các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Một số bệnh truyền nhiễm như: cúm mùa, tiêu chảy, tay chân miệng, quai bị, thủy đậu, sốt vi-rút,... xảy ra rải rác tại các huyện, thành phố trong tỉnh, hiện đang được giám sát và khống chế. Các địa phương đã tăng cường thực hiện công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Chương trình tiêm chủng mở rộng được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh. Tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc-xin cho 2.119 trẻ, đạt 14,8% KH và bằng 61,9% so CK.

Giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề và các vấn đề xã hội:

Tiếp tục duy trì công tác tư vấn giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho người lao động. Ước 3 tháng đầu năm, thực hiện tư vấn cho 329 lượt người, tiếp nhận 108 đơn đăng ký tìm việc làm của người lao động; giải quyết việc làm cho 2.900 lao động, đạt 25,2% KH.

Công tác xóa đói giảm nghèo tiếp tục được quan tâm: Triển khai chương trình giảm nghèo năm 2015. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nguồn vốn phân bổ theo Nghị quyết 30a năm 2015.

Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đối tượng xã hội, các xã khó khăn, gia đình nghèo, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán.Triển khai tích cực việc hoàn thiện hồ sơ đưa người nghiện vào các trung tâm cai nghiện bắt buộc; duy trì hoạt động các cơ sở methanol

Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung đẩy mạnh; quốc phòng – an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

B. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 4 NĂM 2015

Trong tháng 4, các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tiếp tục triển khai mạnh mẽ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND ngày 25/12/2014; các văn bản chỉ đạo khác của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Chuẩn bị các báo cáo, tờ trình trình kỳ họp 12 HĐND tỉnh.

- Các ngành, các cấp, địa phương tập trung tổ chức triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 tại cơ sở; triển khai đảm bảo kế hoạch tổ chức đại hội Đảng các cấp. Đôn đốc hoàn thiện, trình duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KTXH các huyện, thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; phân khai chi tiết vốn TPCP cho xây dựng NTM 2015; tháo gỡ khó khăn tiêu thụ sản phẩm một số nhà máy: thép, phân bón; làm việc chuyên đề với các DN theo lĩnh vực nông lâm nghiệp, du lịch, thủy điện.

- Tập trung chăm sóc cây trồng vụ Xuân, chuẩn bị điều kiện cấy lúa Mùa, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống hạn, phòng chống cháy rừng. Chỉ đạo về kiểm kê rừng, kiểm kê đất. Đẩy mạnh hoạt động xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh, trọng tâm là 16 xã đăng ký hoàn thành năm 2015.

- Chủ động nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, quan tâm phát huy hiệu quả những dự án đi vào hoạt động năm 2014, tăng cường công tác XNK hàng hoá, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, triển khai các dự án đầu tư; rà soát, tháo gỡ khó khăn về cơ chế để các DA đã đầu tư xong ở Kim Thành đi vào hoạt động.

- Tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, dịch bệnh, buôn bán, vận chuyển gia cầm, thực phẩm nhập khẩu không rõ nguồn gốc, buôn bán pháo nổ, đồ chơi bạo lực...

- Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - xã hội, lao động việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội. Đảm bảo trật tự ATXH, tăng cường quốc phòng an ninh, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; giảm TNGT, xử lý nghiêm xe cơi nới, chở quá tải; ngăn chặn di cư tự do, phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương, lao động sang Trung Quốc làm thuê; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại.

Nguồn: Văn phòng UBND tỉnh


Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 144
  • Trong tuần: 372
  • Tất cả: 418,556
Đăng nhập