Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ chủ yếu tháng 6/2015

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5 NĂM 2015

I. Phát triển kinh tế

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn

a. Trồng trọt:

Cây lúa Xuân: Kết thúc vụ gieo trồng, diện tích đạt 9.968 ha, bằng 100,1% KH và 101,7% so CK; trong tháng, nhân dân bắt đầu thu hoạch được 274 ha. Lúa Mùa sớm vùng cao: Trong tháng làm đất 5.378 ha, lũy kế 7.965 ha, đạt 78,46% KH; gieo mạ 283,5 tấn, lũy kế 310 tấn, cơ bản đã gieo mạ đủ cho diện tích lúa Mùa sớm vùng cao; tiến hành cấy cấy được 3.262 ha, đạt 32,13% KH vụ, bằng 103% so CK (DT cấy bị ảnh hưởng do đầu vụ thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài nên nhân dân gieo mạ muộn, đến nay mạ chưa đủ tuổi cấy).

Tình hình sâu bệnh: Tổng diện tích lúa bị nhiễm sâu bệnh là 2.670 ha (tập trung chủ yếu ở các huyện Bát Xát, Mường Khương, Văn Bàn, Bắc Hà, và TP Lào Cai); diện tích đã phòng trừ 2.552,5 ha, đang tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn nhân dân phòng trừ hết diện tích nhiễm đến ngưỡng phòng trừ.

Cây ngô: Trong tháng, làm đất 2.579 ha, lũy kế 24.172 ha, đạt 67,1% KH (gồm ngô xuân 11.334 ha, ngô chính vụ 12.618 ha); diện tích gieo trồng 4.617 ha, lũy kế 24.172 ha (gồm ngô xuân 11.334 ha, ngô chính vụ 12.838 ha) đạt 68% kế hoạch năm và bằng 101,1% so cùng kỳ. Trong tháng bắt đầu thu hoạch được 17 ha ngô Xuân.

Cây đậu tương Xuân: Trong tháng trồng được 69 ha, lũy kế 1.794 ha, đạt 36,2% KH, bằng 100,5 % so CK.

Sản xuất tăng vụ Xuân: Đã kết thúc thời vụ, diện tích tăng vụ Xuân lũy kế 3.796 ha, đạt 101,8% KH, bằng 104,3% so CK.

Cây chè: Trong tháng nhân dân bắt đầu làm đất được 84 ha, đạt 16% KH; trồng mới được 40 ha.

b. Chăn nuôi: Tiếp tục triển khai tiêm phòng bổ sung, tiêm phòng chống dịch và tiêm phòng kỳ I cho đàn gia súc được 101.372 liều, lũy kế 508.898, đạt 87%KH . Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyển tiếp tục được tăng cường.

Thủy sản: Các Trại giống đã tiến hành cho sinh sản nhân tạo các đối tượng theo kế hoạch; tăng cường công tác cung ứng, mở rộng thị trường tiêu thụ con giống đảm bảo số lượng và chất lượng; hướng dẫn nhân dân tiến hành thu hoạch và vệ sinh ao nuôi đảm bảo kế hoạch và mùa vụ[ ].

c. Lâm nghiệp: Từ đầu năm đến nay đã chuẩn bị 22.160 nghìn cây giống các loại và 19,357 tấn các loại hạt trẩu, mỡ, xoan ta, sa mộc,... ; thực hiện rà soát, thiết kế đất trồng rừng 1.129,2 ha, lũy kế 5.216,3 ha đạt 63,62 % so với kế hoạch, bằng 114,8% so CK, gồm rừng phòng hộ 529 ha, rừng sản xuất 4.687,3 ha. Trồng rừng mới 260,9 ha, lũy kế 751,1  ha, bằng 9,15% so kế hoạch, bằng 107,1% so CK (trong đó : Rừng sản xuất 707,8 ha, rừng phòng hộ 43,3 ha). Công tác trồng cây cao su: Khai hoang 48,9 ha, lũy kế 113,28 ha; hạ băng, đào hố 13,7 ha, lũy kế 38,38 ha; chuẩn bị 59 nghìn cây giống.

Ngay từ đầu năm các địa phương, đơn vị chủ rừng đã tổ chức triển khai xây dựng hồ sơ khoán bảo vệ rừng và bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có; tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức PCCCR đến với nhân dân sống gần rừng. Tổ chức trực gác PCCCR 24/24 tại các vị trí trọng điểm nguy cơ cháy rừng cao, phòng ngừa cháy rừng có thể xảy ra. Trong tháng xảy ra 01 vụ cháy rừng (phường Phố Mới, TP Lào Cai), diện tích thiệt hại 0,92 ha rừng nứa vầu; nguyên nhân do người dân đốt nương gây cháy lan. Từ đầu năm đến nay, đã xảy ra 12 vụ cháy rừng, diện tích thiệt hại 12,5 ha.

d. Phát triển nông thôn:

- Chương trình NTM: Trong tháng xây dựng mới 388 nhà vệ sinh,(tăng so với tháng 4 là 263 nhà); lũy kế 5 tháng đầu năm xây dựng được 3.753 nhà vệ sinh; làm đường GTNT được 21,15 km (tăng so với tháng 4 là 5,15 km), luỹ kế 162,12 km; cung ứng 2.532 tấn xi măng (tăng so với tháng 4: 1.011 tấn).

- Sắp xếp dân cư: Trong tháng di chuyển được  64 hộ, đạt 42,24% KH.

đ. Thiên tai: Trong tháng, trên địa bàn các huyện Mường Khương, Bắc Hà, Bát Xát, Văn Bàn thường xảy ra các đợt dông lốc kèm theo mưa to gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản và hoa mầu của nhân dân: Sập đổ 07 nhà; tốc mái hoàn toàn 14 nhà; tốc mái một phần 116 nhà; 03 điểm trường bị ảnh hưởng; 0,29 ha lúa bị vùi lấp; 8,8 ha ngô và sắn gẫy đổ; 720 m2 ao cá bị vù lấp; 100 cây Sa Mộc bị đổ;... Ước tổng thiệt hại trên 500 trăm triệu đồng.

2. Sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản

a. Sản xuất công nghiệp: Giá trị sản suất công nghiệp trên địa bàn (theo giá cố định 1994) tháng 5 đạt 646 tỷ đồng, lũy kế 2.807,7 tỷ đồng, bằng 47,1% KH, tăng 77,5% so CK (riêng Giá trị sản suất công nghiệp tại các khu, cụm CN đạt 1.544 tỷ đồng, bằng 267,5% sơ CK). Sản lượng một số sản phẩm tăng cao so CK như: Axit sunfuric tăng 7,8 lần; Thức ăn gia súc DCP tăng 5,7 lần; Cao lanh tăng 5,3 lần; Supe lân tăng 3,6 lần; Đồng Katốt tăng 18,1%; Phân NPK tăng 16,5%; Vàng tăng 11,5%;... Trong tháng, tình hình tiêu thụ sản phẩm công nghiệp đã tăng, song vẫn chưa bằng lượng sản xuất ra nên lượng tồn kho lũy kế tiếp tục tăng; giá trị tồn kho cuối tháng 5 là 874 tỷ đồng (theo giá 1994). Trong tháng, Nhà máy DAP số 2 đã hoàn thành giai đoạn chạy thử và bắt đầu vào sản xuất chính thức, sản phẩm đạt chất lượng tốt.

b. Xây dựng cơ bản:

Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2015, tổng vốn giao từ nguồn NSNN là 2.300,5 tỷ đồng, bằng 75% so CK; giá trị khối lượng đầu tư XDCB đạt 922 tỷ đồng, đạt 40,1% KH, tăng 5,4% so CK; giá trị thanh toán đạt 789,4 tỷ đồng, đạt 34,3% KH, tăng 1,1% so CK. Các chủ đầu tư đã khẩn trương hoàn thành các thủ tục để khởi công mới các công trình, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, thanh quyết toán các công trình hoàn thành; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thi công các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh; đôn đốc đẩy nhanh quyết toán công trình đường GTNT, chuẩn bị điều kiện khởi công đường Quý Xa - Tằng Loỏng, đường BOT nối cao tốc với Sa Pa. Trong tháng, đã tổ chức Lễ thông xe đoạn 19 km cuối tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

3. Thương mại, dịch vụ

a. Hoạt động thương mại nội địa: Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 5 đạt 1.243,8 tỷ đồng, lũy kế 6.033,4 tỷ đồng, bằng 44,7% KH, tăng 16,5% so CK.

Hoạt động xuất nhập khẩu: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tháng 5 đạt 114 triệu USD, lũy kế 569,1 triệu USD, bằng 25,9% KH, giảm 20,8% so CK. Trong đó: Xuất khẩu đạt 251,5 triệu USD, bằng 21,4% KH, giảm 49,1% so CK; nhập khẩu đạt 317,6 triệu USD, bằng 31% KH, tăng 41,4% so CK.

Quản lý thị trường: Trong tháng, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 195 vụ, lũy kế 1.023 vụ; xử lý 43 vụ vi phạm các quy định, lũy kế 168 vụ; tổng giá trị xử lý lũy kế 1.067 triệu đồng. Tỉnh đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện quy định về giá dịch vụ du lịch tại Sa Pa, Bắc Hà, thành phố Lào Cai; đã kiểm tra 50 cơ sở, chấn chỉnh, nhắc nhở, xử phạt vi phạm hành chính 23 cơ sở với tổng số tiền 411 triệu đồng.

b. Du lịch: Tháng 5, lượng khách đến Lào Cai tiếp tục tăng so CK, ước đạt 197,8 nghìn lượt khách, lũy kế 862,7 nghìn lượt[ ], bằng 47,9% KH, tăng 16,8% so CK; tổng doanh thu du lịch ước đạt 433,6 tỷ đồng, lũy kế 1.922,1 tỷ đồng, bằng 47,5% KH, tăng 16,8% so CK.

c. Dịch vụ bưu chính, viễn thông: Mạng lưới dịch vụ bưu chính, viễn thông, tin học tiếp tục phát triển, đáp ứng được yêu cầu sản xuất, kinh doanh, công tác quản lý trên địa bàn và phục vụ tốt nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân[ ].

4. Tài chính, tín dụng và giá cả thị trường

a. Thu, chi ngân sách: Thu NSNN trên địa bàn tháng 5 đạt 447 tỷ đồng, lũy kế 2.069 tỷ đồng, đạt 41,38% KH, đạt 126,8% so CK, trong đó: thu nội địa 1.373 tỷ đồng, đạt 47,4% KH, bằng 131,1% so CK; thu XNK 637 tỷ đồng, đạt 33,3% KH, bằng 124,6% so CK. Tổng thu ngân sách địa phương đạt 1.415 tỷ đồng, lũy kế 5.009 tỷ đồng, đạt 61,84% KH, bằng 113,1% cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 1.200 tỷ đồng, lũy kế 3.967 tỷ đồng, đạt 48,97% KH, bằng 101,2% CK. Thu để lại qua ngân sách đạt luỹ kế 58 tỷ đồng, đạt 35% KH.

b. Hoạt động tín dụng: Thời điểm ngày 29/5/2015, tổng nguồn vốn huy động đạt 27.091 tỷ đồng, tăng 1.569 tỷ đồng (6,15%) so với 31/12/2014; Tổng dư nợ 25.296 tỷ đồng, tăng 1.245 tỷ đồng (5,17%) so với 31/12/2014. Tỷ lệ nợ xấu 0,58%.

c. Giá cả một số mặt hàng tăng nhẹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,07% so với tháng trước, tăng 0,24% so CK.

5. Thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế:

a. Thu hút đầu tư: Tháng 5, cấp mới chứng nhận đầu tư cho 01 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư là 8,2 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm, cấp mới chứng nhận đầu tư cho 16 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký đầu tư 5.392,2 tỷ đồng.

b. Các thành phần kinh tế phát triển: Tháng 5, cấp giấy đăng ký kinh doanh thành lập mới cho 28 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 429,5 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, thực hiện đăng ký kinh doanh thành lập mới cho 142 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 1.165,8 tỷ đồng.

II. Văn hoá, xã hội

1. Hoạt động giáo dục

Trong tháng các trường học, cơ sở giáo dục tổ chức ôn tập, kiểm tra cuối năm và tổng kết năm học 2014 - 2015; các trường THPT, trung tâm GDTX tiếp tục tập trung tổ chức ôn thi THPT Quốc gia cho học sinh lớp 12; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Ngoài ra, tổ chức, tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp Quốc gia dành cho học sinh phổ thông (khối lớp 5, 9, 11) năm học 2014 - 2015 (IOE); tiếp tục triển khai kế hoạch liên kết đào tạo với Trường Đại học Thái Nguyên và làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất các điều kiện thành lập phân hiệu của Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai; xây dựng kế hoạch triển khai công tác bồi dưỡng hè cho cán bộ, giáo viên các cấp học năm 2015; hướng dẫn các đơn vị tổ chức hoạt động hè cho học sinh trong đó định hướng các nội dung hoạt động phù hợp với lứa tuổi học sinh.

2. Hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao:

Trong tháng, tập trung tuyên truyền những sự kiện thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tuyên truyền việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; việc thực hiện Chỉ thị 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc thực hiện 7 chương trình, 27 đề án của Đảng bộ tỉnh Lào Cai và thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh: Kỷ niệm 61 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2015); 125 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2015); 152 năm phong trào Chữ thập đỏ (08/5/1863-08/5/2015); chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;...

Công tác cung cấp thông tin tiếp tục được quan tâm và duy trì. Các đội chiếu bóng lưu động, thông tin lưu động tập trung phục vụ nhân dân ở vùng sâu, vùng xa.

Hoạt động thể thao: Phong trào thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì. Tổ chức thành công 02 giải thể thao: Giải đẩy gậy, bắn nỏ tỉnh Lào Cai năm 2015 và giải Cầu lông gia đình năm 2015. Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên; tiến hành kiểm tra tuyển chọn bổ sung vận động viên các lớp năng khiếu. Trong tháng 5, thể thao thành tích cao tỉnh Lào Cai đã tham gia thi đấu các giải toàn quốc và khu vực, giành được 04 HCB và 05 HCĐ.

3. Y tế, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng:

Trong tháng, không phát sinh các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Một số bệnh truyền nhiễm như: cúm mùa, tiêu chảy, tay chân miệng, quai bị, thủy đậu, sốt vi-rút,... xảy ra rải rác tại các huyện, thành phố trong tỉnh, hiện đang được giám sát và khống chế. Các địa phương đã tăng cường thực hiện công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh đến nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền phòng chống ngộ độc thực phẩm, thanh tra, kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh. Tiến hành kiểm tra 3.149 cơ sở, trong đó 2.822 cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh, chiếm 89,7%. Trong tháng, toàn tỉnh không xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Chương trình tiêm chủng mở rộng được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh. Tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc-xin cho 1.301 trẻ, lũy kế 4.952 trẻ, đạt 34,5% KH, giảm 23,9% so CK. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được tích cực tuyên truyền vận động đến nhân dân. Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt ở các tuyến. Công suất sử dụng giường bệnh bình quân toàn tỉnh đạt 134%, trong đó tại bệnh viện đạt 137,7%, phòng khám đa khoa khu vực đạt 114,2%. Các đơn vị y tế công lập đảm bảo cung ứng đủ thuốc phục vụ cho nhân dân. Giá thuốc trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định.

4. Giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề và các vấn đề xã hội:

Tiếp tục duy trì công tác tư vấn giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho người lao động. Thực hiện tư vấn cho 263 lượt người, tiếp nhận 121 hồ sơ đăng ký tìm việc làm của người lao động; giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 37 lao động, lũy kế 250 lao động. Tổ chức tập huấn chuyển giao công nghệ (đào tạo quản trị và sử dụng phần mềm quản lý đào tạo nghề) năm 2015.

Công tác xóa đói giảm nghèo tiếp tục được quan tâm: Chuẩn bị nội dung và điều kiện tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 06 năm thực hiện Nghị quyết 30a; ban hành Kế hoạch giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2015 và Kế hoạch thực hiện chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2020; triển khai thực hiện Nghị quyết 22 của Tỉnh uỷ về giảm nghèo bền vững cho huyện Si Ma Cai; tăng cường công tác rà soát, lập danh sách và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng.

Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đối tượng xã hội, các xã khó khăn, gia đình nghèo: Tổ chức đưa 100 người có công đi điều dưỡng tại trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Nghệ An; tổng hợp danh sách NCC đến niên hạn điều dưỡng đợt 05/2015 tại trung tâm Điều dưỡng NCC Sa Pa. Xây dựng kế hoạch sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2015. Phối hợp Cục dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội phân bổ 132,4 tấn gạo hỗ trợ của Chính phủ cho nhân dân trong dịp giáp hạt năm 2015. Đẩy mạnh việc giải quyết đơn thư về chế độ, chính sách cho người bị chất độc màu da cam. Tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện hồ sơ đưa người nghiện đi cai tại các trung tâm cai nghiện theo quy định; hoàn thiện cơ sở cai nghiện bằng thuốc Methadone tại huyện Bát Xát.

III. Tài nguyên và môi trường

Xây dựng kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2015 - 2020 các huyện, thành phố; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014; đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới và cấp GCNQSD đất đối với công ty nông, lâm nghiệp; kiểm tra trích đo địa chính phục vụ giao đất, cấp GCNQSD đất cho các khu vực đất quân sự theo đề nghị của Bộ tư lệnh Quân khu II tại TP Lào Cai và huyện Bát Xát; làm việc với tư vấn xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai các xã, thị trấn thuộc huyện Bảo Thắng; đôn đốc các huyện, thành phố kiểm tra, xử lý hành nghề khoan nước dưới đất. Lấy và phân tích 16 mẫu nước sông Hồng, qua phân tích các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc giao đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các địa phương. Từ đầu năm, cấp 267 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, đạt 7% KH; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức được 124 giấy, đạt 23% KH. Đã phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 2015 của 9 huyện, thành phố.

IV. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại

1. Quốc phòng tiếp tục được củng cố và giữ vững, an ninh biên giới ổn định. Đường biên, mốc giới, cửa khẩu, đoàn ra, đoàn vào được quản lý chặt chẽ. Công tác quân sự địa phương thực hiện đảm bảo kế hoạch, chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, thông tin liên lạc thông suốt.

2. An ninh, trật tự an toàn xã hội: Tiếp tục phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá; thực hiện quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ tấn công trấn áp tội phạm, điều tra án, bắt giữ kịp thời các đối tượng gây án; quản lý chặt chẽ đối tượng hình sự, ma tuý. Các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh đô thị đã được kịp thời giải quyết, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tình hình an toàn giao thông: Tháng 5, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, lũy kế 75 vụ, giảm 22% so CK; làm 06 người chết, lũy kế 35 người, giảm 8% so CK; 16 người bị thương, lũy kế 84 người, giảm 28% so CK . Tiến hành kiểm tra 1.962 trường hợp, lập biên bản xử lý vi phạm TTATGT 1.962 trường hợp với tổng số tiền phạt 2.560 triệu đồng, tước 187 giấy phép lái xe, tạm giữ 175 phương tiện.

3. Hoạt động đối ngoại:

Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), vùng Aquitaine (Cộng hòa Pháp),... và mở rộng, tăng cường hợp tác với các tỉnh trong cả nước. Trong tháng, tổ chức Hội đàm giữa Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai với Đoàn đại biểu tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); làm việc với Đoàn cán bộ của Dự án hợp tác hỗ trợ kỹ thuật Việt Nam – Nhật Bản, Đoàn chuyên gia đánh giá khảo sát tiền khả thi hỗ trợ xây dựng chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC); ra mắt Văn phòng Chương trình hạnh phúc Lào Cai (KOICA); làm việc với Đoàn công tác đối thoại nhân quyền Hoa Kỳ; chuẩn bị nội dung và điều kiện đón tiếp, làm việc với đoàn công tác của Vùng Aquitaine tới triển khai dự án trong khuôn khổ hợp tác giai đoạn III Lào Cai – Aquitaine;...

V. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tham nhũng; giải quyết khiếu nại tố cáo

Triển khai kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ; đấy mạnh thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 về tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ. Duy trì và nâng cao chất lượng các thành phần của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh. Tiếp tục triển khai Bộ khung chỉ số và đánh giá năng lực điều hành cấp huyện, thành phố (DCI).

Công tác cán bộ được thực hiện đảm bảo đúng quy trình của Đảng và Nhà nước; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát quy hoạch cán bộ ngành, địa phương. Công tác quản lý địa giới hành chính, quản lý nhà nước về tôn giáo thực hiện đúng quy định pháp luật.

Công tác phòng, chống tham nhũng được các ngành, các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đã góp phần nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức và nhân dân.

Trong tháng, đã đón tiếp 271 lượt người đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại và tố cáo. Trong đó liên quan đến lĩnh vực đất đai 74 lượt, lĩnh vực hành chính 33 lượt, phản ánh kiến nghị khác 164 lượt. Tiếp nhận 104 đơn, trong đó đủ điều kiện sử lý là 79 đơn (đơn khiếu nại 05 đơn, đơn tố cáo 07 đơn, đơn kiến nghị, phản ánh, nặc danh 67 đơn). Đã giải quyết 30 đơn khiếu nại, 07 đơn tố cáo.

B. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 6 NĂM 2015

I. Nhiệm vụ chung:

Trong tháng 6, các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tiếp tục triển khai mạnh mẽ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND ngày 25/12/2014; các văn bản chỉ đạo khác của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

- Các ngành, các cấp, địa phương tập trung tổ chức triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 tại cơ sở; triển khai đảm bảo kế hoạch tổ chức đại hội Đảng các cấp. Đôn đốc hoàn thiện, trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KTXH các huyện, thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 (còn 8 huyện chưa phê duyệt).

- Duyệt, hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp 13 HĐND tỉnh khoá XIV theo quy định. Chuẩn bị điều kiện phục vụ và tham dự tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; tăng cường giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, ý kiến của đại biểu HĐND, MTTQ.

- Tập trung chăm sóc cây trồng vụ Xuân, chỉ đạo sản xuất lúa mùa, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống hạn, lụt bão, phòng chống cháy rừng. Đẩy mạnh hoạt động xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh, trọng tâm là 17 xã đăng ký hoàn thành năm 2015.

- Chủ động nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, quan tâm phát huy hiệu quả những dự án đi vào hoạt động năm 2014; tháo gỡ khó khăn tiêu thụ sản phẩm một số nhà máy mới hoạt động; tăng cường công tác XNK hàng hoá, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, triển khai các dự án đầu tư; rà soát, tháo gỡ khó khăn về cơ chế để các DA đã đầu tư xong ở Kim Thành đi vào hoạt động; hỗ trợ các dự án đầu tư tại Sa Pa.

- Tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, dịch bệnh, buôn bán, vận chuyển gia cầm, thực phẩm nhập khẩu không rõ nguồn gốc, buôn bán pháo nổ, đồ chơi bạo lực...

- Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - xã hội, lao động việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội. Đảm bảo trật tự ATXH, tăng cường quốc phòng an ninh, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; giảm TNGT, xử lý nghiêm xe cơi nới, chở quá tải; ngăn chặn di cư tự do, phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương, lao động sang Trung Quốc làm thuê; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại.

- Rà soát thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2015 và các mục tiêu của Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XIV, đề ra các giải pháp phấn đấu trong 6 tháng cuối năm để đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch giao và mục tiêu Đại hội.

Nguồn: Báo cáo số 133/BC-UBND ngày 11/06/2015


Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 53
  • Trong tuần: 281
  • Tất cả: 418,465
Đăng nhập