Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2015

A- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7 NĂM 2015

I. Phát triển kinh tế

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn

a. Trồng trọt: Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ Xuân đạt 97.722 tấn, tăng 17,29% so với cùng kỳ, đạt 35,54% KH năm, trong đó sản lượng thóc đạt 56.385 tấn, sản lượng ngô đạt 41.337 tấn.

- Cây lúa:

+ Lúa Xuân: Diện tích gieo trồng 9.980 ha, đạt 101,1% KH và 101,9% so CK. Trong tháng đã thu hoạch xong toàn bộ diện tích gieo trồng; năng suất đạt 56,44 tạ/ha, bằng 101,9% KH và 101,02% so CK.

+ Lúa Mùa: Trong tháng làm đất 8.957 ha, lũy kế 19.845 ha; gieo mạ 367,6 tấn, lũy kế 768,8 tấn; cấy 11.165 ha, lũy kế 19.456 ha, đạt 95,2 % so KH và bằng 95% cùng kỳ. Diện tích còn lại chủ yếu thuộc khu vực thiếu nước, phần lớn đã chuyển đổi sang trồng ngô).

- Cây ngô: Diện tích gieo trồng lũy kế 24.542 ha (ngô Xuân 11.334 ha, ngô Chính vụ 12.838 ha, ngô Hè Thu 370 ha), đạt 68,8% KH và bằng 90,3% so CK. Trong tháng thu hoạch 5.549 ha, lũy kế 11.681 ha; năng suất ngô Xuân đạt 36,52 tạ/ha, bằng 113,72 % so CK.

- Cây đậu tương: Diện tích gieo trồng 1.864 ha, đạt 37,6% KH; trong đó đậu tương Xuân 1.794 ha, đạt 36,2% KH, bằng 100,5 % so CK; đã thu hoạch xong 1.794 ha đậu tương Xuân, năng suất 10,58 tạ/ha. Trong tháng bắt đầu trồng đậu tương Hè Thu được 70 ha.

- Cây chè: Trong tháng nhân dân khai hoang làm đất được 50 ha, lũy kế 255 ha, đạt 51% KH (Bảo Thắng 130 ha, Bảo Yên 85 ha, Mường Khương 40 ha).

b. Chăn nuôi:

Tiếp tục triển khai tiêm phòng bổ sung, tiêm phòng chống dịch và tiêm phòng kỳ I cho đàn gia súc được 302,2 nghìn liều, lũy kế 1.223.275 liều vắc xin các loại, đạt 97 % KH. Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyển tiếp tục được tăng cường.

Thủy sản: Tập trung chỉ đạo các Trại tăng cường phát triển thị trường cung ứng giống trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận để xuất bán con giống đảm bảo kế hoạch. Tổng số con giống đã sản xuất, ương nuôi tại các Trại lũy kế đạt 4,6 triệu giống, đạt 110% KH; số lượng giống đã xuất bán đạt 3,2 giống, đạt 76% KH.

c. Lâm nghiệp:

Tập trung chuẩn bị cây giống phục vụ kế hoạch trồng rừng và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2015. Từ đầu năm đến nay đã chuẩn bị 22.160 nghìn cây giống các loại và 19,357 tấn các loại hạt trẩu, mỡ, xoan ta, sa mộc,... ; thực hiện rà soát, thiết kế đất trồng rừng 1.479,5 ha, lũy kế 7.490 ha, đạt 91,3 % so với kế hoạch và bằng 145,4 % so CK; trồng rừng mới 382 ha, lũy kế 1.329 ha, đạt 16,2% so kế hoạch và bằng 73,5 % so cùng kỳ, gồm rừng sản xuất 1.166,7 ha, rừng phòng hộ 162,5 ha. Dự án hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư được triển khai tốt tại các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn. Công tác trồng cây cao su: Lũy kế Khai hoang được 124,6 ha; hạ băng, đào hố 86,52 ha; trong tháng, trồng mới luỹ kế được 41ha, đạt 41% KH.

Ngay từ đầu năm các địa phương, đơn vị chủ rừng đã tổ chức triển khai xây dựng hồ sơ khoán bảo vệ rừng và bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có; tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức PCCCR đến với nhân dân sống gần rừng. Tổ chức trực gác PCCCR 24/24 tại các vị trí trọng điểm nguy cơ cháy rừng cao, phòng ngừa cháy rừng có thể xảy ra. Trong tháng trên địa bàn không xảy ra cháy rừng.

d. Phát triển nông thôn:

Trong tháng đôn đốc các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi đua các phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2015; các huyện, thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm (2011-2015) thực hiện chương trình xây dựng NTM. Xây dựng đề cương đề án nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 – 2020; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ xây dựng nông thôn mới năm 2015 cho BCĐ nông thôn mới huyện và các xã; xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá, lựa chọn các xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai xây dựng nông thôn mới của 17 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Từ đầu năm 2015 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã làm được 192,37 km đường giao thông nông thôn . Phong trào thi đua “Vệ sinh môi trường nông thôn” được triển khai sâu rộng, thu được những kết quả khả quan

- Sắp xếp dân cư: Lũy kế 119/148 hộ, đạt 80% so với KH giao theo Quyết định 642/QĐ - UBND ngày 17/3/2015 của UBND tỉnh; di chuyển 13/33 hộ phát sinh Tình hình biến động dân cư: Trong tháng có 06 hộ, 21 khẩu (huyện Bắc Hà) di cư đi[ ]; lũy kế từ đầu năm di cư đi 27 hộ 119 khẩu. Hồi cư: 01 hộ, 03 khẩu từ Đắc Nông trở về xã Dền Thàng, huyện Bát Xát.

Thiên tai: Từ ngày 04 - 06/7; 30/7-03/8/2015 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa to làm thiệt hại về người và tài sản[ ]. Ước tính thiệt hại khoảng 47,9 tỷ đồng (trong đó, đường giao thông 45,9 tỷ đồng). UBND tỉnh đã ban hành Công điện khẩn số 04/CĐ-CT ngày 30/7/2015 về việc chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống mưa lũ.

2. Sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản

a. Sản xuất công nghiệp: Sản xuất công nghiệp hoạt động ổn định và tăng so CK. Giá trị sản suất công nghiệp trên địa bàn (giá cố định 1994) tháng 7 đạt 675 tỷ đồng, lũy kế 4.100,7 tỷ đồng, bằng 68,8% KH, tăng 40,9% so CK.

b. Xây dựng cơ bản: Giá trị thanh toán đạt 1.620,4 tỷ đồng, đạt 54,7% KH, tăng 13,1% so CK.

3. Thương mại, dịch vụ

a. Hoạt động thương mại nội địa: Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 7 đạt 1.264 tỷ đồng, lũy kế 8.533 tỷ đồng, bằng 63,23% KH, tăng 16,6% so CK.

Hoạt động xuất nhập khẩu: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tháng 7 đạt 114,9 triệu USD, lũy kế 790 triệu USD, đạt 35,92% KH, bằng 69,4% so CK . Trong đó: Xuất khẩu đạt 279 triệu USD, bằng 23,75% KH; nhập khẩu đạt 511 triệu USD, bằng 49,9% KH.

b. Du lịch: Lượng khách đến Lào Cai trong tháng 7 tiếp tục tăng so CK, ước đạt 168,7 nghìn lượt khách, lũy kế 1.239.760 lượt khách, đạt 68,83% KH, tăng 32,7% so CK[ ]; tổng doanh thu du lịch ước đạt 375,7 tỷ đồng, lũy kế 2.654,5 tỷ đồng, bằng 65,5% KH, tăng 32,7% so CK.

c. Dịch vụ bưu chính, viễn thông:  Hiện nay, toàn tỉnh hiện có 197 điểm phục vụ bưu chính, viễn thông; 1.047 trạm thu phát sóng di động; mật độ điện thoại đạt 82,2 thuê bao/100 dân; mật độ Internet đạt 9,5 thuê bao/100 dân; tổng doanh thu các DN bưu chính, viễn thông 6 tháng đầu năm đạt hơn 400 tỷ đồng, đạt 54% KH.

d. Hoạt động vận tải: Trong tháng 7, tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải (do địa phương quản lý) ước đạt 137,8 tỷ đồng, lũy kế 890,6 tỷ đồng, tăng 21,8% so CK; vận chuyển hành khách ước đạt 455,8 nghìn lượt khách, lũy kế 3.042,8 nghìn lượt, tăng 14,5% so CK; vận tải hàng hoá ước đạt 462,9 nghìn tấn, lũy kế 2.995,6 nghìn tấn, tăng 15% so CK.

4. Tài chính, tín dụng và giá cả thị trường

a. Thu, chi ngân sách: Thu NSNN trên địa bàn tháng 7 đạt 367 tỷ đồng, lũy kế 2.777 tỷ đồng, đạt 50,5% DT điều chỉnh, đạt 111,5% so CK, trong đó thu nội địa 1.828 tỷ đồng, đạt 55,4% KH, bằng 117,6% so CK; thu XNK 867 tỷ đồng, đạt 45,7% KH, bằng 103,2% so CK. Tổng thu NSĐP trong tuần luỹ kế đạt 6.537 tỷ đồng, đạt 65,9% KH, bằng 101,4% cùng kỳ; tổng chi NSĐP luỹ kế đạt 5.230 tỷ đồng, đạt 52,7% KH, bằng 95,2% CK.

b. Hoạt động tín dụng: Tính đến thời điểm ngày 31/7/2015, tổng nguồn vốn huy động đạt 29.106 tỷ đồng, tăng 3.584 tỷ đồng (14,04%) so với 31/12/2014 (Nguồn vốn huy động trên địa bàn 14.028 tỷ đồng, chiếm 48,2%); Tổng dư nợ 27.685 tỷ đồng, tăng 3.635 tỷ đồng (15,11%) so với 31/12/2014 (Dư nợ ngắn 9.733 tỷ đồng, chiếm 35 % tổng dư nợ, còn lại là dư nợ trung, dài hạn 65%).

c. Giá cả một số mặt hàng tăng nhẹ: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,2% so với tháng trước, bằng 99,93% so CK.

5. Thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế:

a. Thu hút đầu tư: Tháng 7, cấp mới chứng nhận đầu tư cho 4 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư là 396 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm, cấp mới chứng nhận đầu tư cho 23 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký đầu tư 5.865 tỷ đồng.

b. Các thành phần kinh tế phát triển: Tháng 7, cấp giấy đăng ký kinh doanh thành lập mới cho 28 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 304,5 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, thực hiện đăng ký kinh doanh thành lập mới cho 218 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 1.785,7 tỷ đồng.

II. Văn hoá, xã hội

1. Hoạt động giáo dục

Tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại cụm thi liên tỉnh và cụm thi tại tỉnh. Kỳ thi đã diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và toàn xã hội . Ngoài ra, tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2015 (diện 30a); tổ chức bồi dưỡng tư tưởng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ hè 2015 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các cấp học trên địa bàn tỉnh; rà soát, sửa chữa, xây dựng lớp học và chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Hoàn thành Đề án Quy hoạch mạng lưới trường lớp học đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030; đang hoàn thiện thủ tục Đề án thành lập phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai trình Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Hoạt động văn hoá, gia đình, thông tin, thể dục thể thao:

Trong tháng, tập trung tuyên truyền những sự kiện thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tuyên truyền việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; việc thực hiện Chỉ thị 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc thực hiện 7 chương trình, 27 đề án của Đảng bộ tỉnh Lào Cai và thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước: Ngày dân số thế giới (11/7); Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7); Ngày truyền thống Thanh niên xung phong (15/7); Ngày ký hiệp ước hữu nghị Việt Nam – Lào (18/7); Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7); 68 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7); 86 năm Ngày truyền thống Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (28/7/1929);...

Chương trình xây dựng đời sống văn hoá, thể thao ở khu dân cư tiếp tục được củng cố và phát triển; đẩy mạnh thông tin giáo dục về xây dựng gia đình và quan hệ truyền thống gia đình Việt Nam. Công tác cung cấp thông tin tiếp tục được quan tâm và duy trì. Các đội chiếu bóng lưu động, thông tin lưu động tập trung phục vụ nhân dân ở vùng sâu, vùng xa.

Hoạt động thể thao: Phong trào thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì. Tổ chức thành công 03 giải thể thao: giải bóng đá Futsal tỉnh năm 2015, giải Bóng chuyền công nhân viên chức lao động tỉnh Lào Cai, Hội thi thể thao gia đình toàn quốc. Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên; tiến hành kiểm tra tuyển chọn bổ sung vận động viên các lớp năng khiếu. Trong tháng đã thành lập 07 đoàn tham gia thi đấu các giải toàn quốc và giành tổng số 26 huy chương các loại.

3. Y tế, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng:

Trong tháng, không phát sinh các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Một số bệnh truyền nhiễm như: cúm mùa, tiêu chảy, tay chân miệng, quai bị, thủy đậu, sốt vi-rút,... xảy ra rải rác tại các huyện, thành phố trong tỉnh, hiện đang được giám sát và khống chế. Các địa phương đã tăng cường thực hiện công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh đến nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền phòng chống ngộ độc thực phẩm, thanh tra, kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh. Tiến hành kiểm tra 190 cơ sở, trong đó 171 cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh, chiếm 90%. Trong tháng, xảy ra 03 vụ ngộ độc thực phẩm tại huyện Bắc Hà (nguyên nhân do hóa chất bảo quản thực phẩm), làm 11 người mắc, không có trường hợp tử vong. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 05 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 21 người mắc, không có trường hợp tử vong.

Chương trình tiêm chủng mở rộng được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh. Tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc-xin cho 1.371 trẻ dưới 1 tuổi, lũy kế 7.693, đạt 66,9% KH. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được tích cực tuyên truyền vận động đến nhân dân. Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt ở các tuyến. Công suất sử dụng giường bệnh bình quân toàn tỉnh đạt 151,5%, trong đó tại bệnh viện đạt 154,9%, phòng khám đa khoa khu vực đạt 115,4%. Các đơn vị y tế công lập đảm bảo cung ứng đủ thuốc phục vụ cho nhân dân. Giá thuốc trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định. Triển khai đánh giá hoạt động của các cơ sở cấp phát thuốc cai nghiện methadone trên địa bàn.

4. Giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề và các vấn đề xã hội:

Tăng cường triển khai công tác dạy nghề theo địa chỉ; tiếp tục duy trì công tác tư vấn giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho người lao động. Thực hiện tư vấn cho 263 lượt người, tiếp nhận 121 hồ sơ đăng ký tìm việc làm của người lao động; giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 192 lao động, lũy kế 442 lao động; tổ chức ôn luyện cho giáo viên tham dự Hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2015 và lớp nghiệp vụ sư phạm cho 49 cán bộ, giáo viên; tổ chức đánh giá hoạt động của các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

Công tác xóa đói giảm nghèo tiếp tục được quan tâm: Tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2015 huyện Văn Bàn, Mường Khương, Sa Pa, Bát Xát; phối hợp với Qũy Thiện tâm, UBND các huyện, thành phố khảo sát 50 nhà tình thương tại 9 huyện, thành phố.

Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đối tượng xã hội, các xã khó khăn, gia đình nghèo: Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh liệt sỹ ; Tổ chức đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn (Quảng Trị) và thăm viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình); tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà cho các gia đình người có công với cách mạng tại các huyện, thành phố và dâng hương tại Công viên Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Thành lập đoàn kiểm tra việc phân phối, sử dụng gạo dự trữ Quốc gia năm 2015.

III. Tài nguyên và môi trường

Phối hợp và thực hiện có hiệu quả công tác thống kê, kiểm kê đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xác định giá đất; hướng dẫn liên ngành về quản lý khai thác khoáng sản, thu tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu cấp quyền khai thác khoáng sản,... Trong tháng tiến hành kiểm tra ngoại nghiệp công tác xác định đối tượng, tỷ lệ đo vẽ bản đồ địa chính phục vụ lập thiết kế kỹ thuật dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Bảo Thắng; hoàn chỉnh thiết kế kỹ thuật – dự toán: đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới, xác định giá thuê đất, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, rà soát lại việc khai thác cát, đá, sỏi theo chương trình nông thôn mới trên địa bàn;... Tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường, đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý những vi phạm về bảo vệ môi trường, đặc biệt về môi trường rừng, môi trường tại khu công nghiệp, nhà máy chế biến nông sản, khu khai thác khoáng sản.

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, doanh nghiệp và các hộ gia đình, cá nhân: Tháng 7, cấp 125 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, lũy kế 1.993 giấy, đạt 49% KH; 08 giấy CNQSDĐ cho tổ chức, lũy kế 290 giấy, đạt 53% KH.

IV. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại

1. Quốc phòng: Tiếp tục được củng cố và giữ vững, an ninh biên giới ổn định. Đường biên, mốc giới, cửa khẩu, đoàn ra, đoàn vào được quản lý chặt chẽ. Công tác quân sự địa phương thực hiện đảm bảo kế hoạch, chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, thông tin liên lạc thông suốt.

2. An ninh, trật tự an toàn xã hội: Tiếp tục phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá; thực hiện quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ tấn công trấn áp tội phạm, điều tra án, bắt giữ kịp thời các đối tượng gây án; quản lý chặt chẽ đối tượng hình sự, ma tuý. Các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh đô thị đã được kịp thời giải quyết, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tình hình an toàn giao thông: Tháng 7, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, lũy kế 96 vụ, giảm 21% so CK; làm 06 người chết, lũy kế 45 người, bằng so CK ; 11 người bị thương, lũy kế 107 người, giảm 34% so CK. Tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm TTATGT đối với 1.854 trường hợp với tổng số tiền phạt 2,3 tỷ đồng, tước 138 giấy phép lái xe, tạm giữ 145 phương tiện .

4. Hoạt động đối ngoại:

Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), vùng Aquitaine (Cộng hòa Pháp), các tổ chức quốc tế... và mở rộng, tăng cường hợp tác với các tỉnh trong cả nước. Trong tháng, làm việc với Đoàn chuyên gia Vùng Aquitaine về Quy chế quy hoạch phát triển du lịch và đô thị Bắc Hà; Đoàn cán bộ đại diện Biên giới đoạn số 3 phía Việt Nam tiến hành hội đàm định kỳ 6 tháng đầu năm 2015 với Đại diện Biên giới đoạn số 3 phía Trung Quốc; Đoàn đại biểu HĐND tỉnh sang thăm và làm việc với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) để trao đổi về mô hình tổ chức, kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai tỉnh; tổ chức đánh giá 5 năm dự án giảm nghèo (WB) giai đoạn 2 và triển khai giai đoạn bổ sung 2015-2018...

V. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tham nhũng

Triển khai kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ; đấy mạnh thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 về tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị cơ sở thực hiện chưa tốt, còn uống rượu buổi trưa. Duy trì và nâng cao chất lượng các thành phần của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh. Tiếp tục triển khai Bộ khung chỉ số và đánh giá năng lực điều hành cấp huyện, thành phố (DCI).

Công tác cán bộ được thực hiện đảm bảo đúng quy trình của Đảng và Nhà nước; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát quy hoạch cán bộ ngành, địa phương. Công tác quản lý địa giới hành chính, quản lý nhà nước về tôn giáo thực hiện đúng quy định pháp luật.

Công tác phòng, chống tham nhũng được các ngành, các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đã góp phần nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức và nhân dân. Qua thanh tra, kiểm tra, tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện tham nhũng qua hoạt động của các cơ quan đơn vị được thanh tra.

B. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 8 NĂM 2015

Trong tháng 8, các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tiếp tục triển khai mạnh mẽ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND ngày 25/12/2014; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 05/6/2015 về việc tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách năm 2015; các văn bản chỉ đạo khác của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

- Các ngành, các cấp, địa phương tăng cường tổ chức triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 tại cơ sở; triển khai Nghị quyết đối với các chi, đảng bộ đã hoàn thành đại hội. Đôn đốc hoàn thiện, trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 và các quy hoạch, đề án quan trọng khác. Triển khai xây dựng Kế hoạch năm 2016 đảm bảo tiến độ.

- Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy rừng. Đẩy mạnh hoạt động xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh, trọng tâm là 17 xã đăng ký hoàn thành năm 2015; đôn đốc quyết toán công trình đường GTNT. Triển khai hợp tác với tỉnh Lâm Đồng về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn; đôn đốc triển khai dự án chăn nuôi gia súc huyện Si Ma Cai.

- Chủ động nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, quan tâm phát huy hiệu quả những dự án đã đi vào hoạt động; tháo gỡ khó khăn tiêu thụ sản phẩm một số nhà máy mới hoạt động; tăng cường công tác XNK hàng hoá, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, triển khai các dự án đầu tư; rà soát; hỗ trợ các dự án đầu tư tại Sa Pa. Giải quyết điểm, bãi đỗ xe tại các trạm dừng, điểm tham quan, khu du lịch.

- Tăng cường quản lý đất đai tại các khu đã quy hoạch hoặc đang triển khai dự án; rà soát nhân sự địa chính tại cơ sở; đẩy mạnh công tác quản lý đô thị, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng không đúng quy hoạch.

- Tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chuyển tiếp; tăng cường quyết toán những công trình hoàn thành. Đẩy mạnh triển khai các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh đảm bảo kế hoạch.

- Tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, dịch bệnh, buôn bán, vận chuyển gia cầm, thực phẩm nhập khẩu không rõ nguồn gốc, buôn bán pháo nổ, đồ chơi bạo lực...

- Đôn đốc thu NSNN trên địa bàn theo kế hoạch điều chỉnh. Tăng cường hoàn thiện thủ tục để đấu giá đất, bán trụ sở cũ; quản lý quỹ đất công; đẩy mạnh hoạt động các quỹ tài chính của tỉnh. Đôn đốc thu các khoản nợ đọng, thu nợ tiền đất. Ngân hàng thương mại đẩy mạnh việc cho vay sản xuất kinh doanh, đặc biệt các dự án lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, dự án chăn nuôi gia súc huyện Si Ma Cai.

- Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, lao động việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội; tăng cường phòng chống bệnh dịch, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Đảm bảo trật tự ATXH, tăng cường quốc phòng an ninh, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; giảm TNGT, xử lý nghiêm xe cơi nới, chở quá tải; ngăn chặn di cư tự do, phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương, lao động sang Trung Quốc làm thuê; tăng cường các hoạt động đối ngoại.

Báo cáo số 229/BC-UBND ngày 10/8/2015


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 48
  • Trong tuần: 276
  • Tất cả: 418,460
Đăng nhập