Điều chỉnh các mục tiêu 7 chương trình công tác trọng tâm 27 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2010 - 2015

Ngày 16/9/2013 Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU hội nghị b Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ mười ba về việc điều chỉnh các mục tiêu 7 chương trình công tác trọng tâm 27 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2010 – 2015 như sau:

1. Đề án “Phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2011-2015”

1.1. Mục tiêu điều chỉnh tăng

- Tổng sản lượng lương thực từ 260.000 tấn lên trên 270.000 tấn

- Đẩy mạnh sản xuất cây trồng hàng hóa:

+ Tăng diện tích trồng chè mới chất lượng cao từ 1.000 ha lên 1.500ha; sản xuất chè VietGAP từ 1000 ha lên 1.200 ha.

+ Diện tích sản xuất lúa chất lượng cao từ 2000 ha lên 3000 ha;

+ Diện tích trồng cây ăn quả ôn đới từ 300 ha lên 400 ha.

1.2. Mục tiêu điều chỉnh giảm

- Diện tích trồng cây thuốc lá từ 1.500 ha xuống còn 500 ha diện tích gieo trồng.

1.3. Mục tiêu bổ sung

Xây dựng và thực hiện các dự án mới:

+ Cải tạo cây ăn quả vùng thấp quy mô 400 ha;

phát triển cây ăn quả nhiệt đới 500 ha;

phát triển vùng sản xuất đao giềng, sản xuất cây dược liệu và phát triển nuôi cá lồng trên hồ chứa.

1.4. Các mục tiêu không triển khai thực hiện

Nuôi tôm càng xanh và thụ tinh nhân tạo bò.

2. Đề án 2: Phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất lâm nghiệp giai đoạn 2011 - 2015

2.1. Mục tiêu điều chỉnh giảm

Giảm diện tích trồng cây cao su từ 10.000 ha còn 3.000 ha

3. Đề án 4: Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015

3.1. Mục tiêu điều chỉnh giảm

Giảm mục tiêu hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo 98.000 lượt người xuống 30.500 lượt người.

3.2Mục tiêu bổ sung

Tổ chức hội thảo cấp tỉnh về giải pháp hỗ trợ hộ nghèo về đất sản xuất và chuyển đổi nghề cho hộ nghèo.

4. Đề án 5: Phát triển công nghiệp và các khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2011 - 2015

4.1. Mục tiêu điều chỉnh giảm

Tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia từ 95% xuống 93%.

4.2. Mục tiêu bổ sung

Phát triển thêm 01 khu công nghiệp (Tân An- Tân Thượng); quy hoạch khu công nghiệp công nghệ cao phía tây thành phố Lào Cai.

Hoàn thành đầu tư công lênh xử lý nước thải Khu công nghiệp Đông Phố Mới.

5. Đề án 6: Phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015

5.1. Mục tiêu điều chỉnh giảm

- "Đầu tư mở rộng và xây dựng mới hệ thống quốc lộ đạt tỷ lệ 80% các tuyến quốc lộ có tiêu chuẩn cấp IV miền núi trở lên" thành "....đạt tỷ lệ 80% các tuyến quốc lộ có tiêu chuẩn cấp IV, cấp V miền núi trở lên".

- “100% các tuyến tỉnh lộ đạt tiêu chuẩn cấp V miền núi trở lên" thành "đạt tỷ lệ 1 00% các tuyến tỉnh lộ có tiêu chuẩn cấp V, cấp VI miền núi trở lên" .

- "Dự án xây dựng 04 cầu trên tỉnh lộ 15 1 " thành "Dự án xây dựng 02 cầu (Phú Nhuận và Võ Lao) trên tỉnh lộ 151".

- "Phấn đấu hoàn thành đến năm 2015   cơ bản (đạt trên 980/O) các thôn bản trong tỉnh có đường ô tô đến thôn bản " thành " . . . . có đường ô tô hoặc xe máy đến thôn bản".

- "Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thông xe vào năm 2013 " thành "Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai chỉ thông 02 làn xe trước năm 2015   , 02 làn xe còn lại triển khai sau 20 1 5 " .

5.2. Mục tiêu bổ sung:

-Khởi công mới các dự án, Cầu Ngòi Đùm; Đường Trần Hưng Đạo kéo dài; đường vào xã Nậm Tha đoạn Nậm Tha - Phong Dụ Hạ; xây dựng cầu Giang Đông;

- Nâng cấp các tuyến đường đến trung tâm xã sử dụng vốn vay tín dụng theo Nghị quyết số 02/NQ-CP.

5.3. Mục tiêu không tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2011 - 2015 chuyển sang thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2020

- Dự án cải tạo nâng cấp. Quốc lộ 4D đoạn Bản Phiệt - Mường Khương;

Lập dự án nâng cấp tỉnh lộ 154 (Mường Khương - Cốc Ly).

6. Đề án 7 “Phát triển mạng lưới đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015”

6.1. Mục tiêu không tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2011 - 2015 chuyển sang thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2020 

Nâng cấp các đô thị Bắc Ngầm, Bảo Hà - Tân An, Thanh Phú lên đô thị loại V

7. Đề án 8 “Phát triển thương mại, dịch vụ và hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015”

7.1. Mục tiêu điều chỉnh giảm:

Tập trung đầu tư các chợ của các xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 1.

7.2. Mục tiêu không tổ chức thực hiện:

Đầu tư mới chợ Bắc Cường, cải tạo nâng cấp chợ thị trấn Phố Lu (chợ cũ).

8. Đề án 10 “Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015”

8.1. Mục tiêu điều chỉnh giảm:

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 từ 5 - 10% xuống còn 2 - 3%;

Số lượng báo, tạp chí địa phương từ 2,5 tờ/người/năm xuống còn 2,2 tờ/người/năm.

9. Đề án 11 “Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2011 – 2015”

9.1. Mục tiêu điều chỉnh tăng:

Xây dựng nhà ở cho học sinh bán trú từ 755 phòng lên 1.578 phòng.

9.2. Mục tiêu điều chỉnh giảm:

Xây dựng 1.379 phòng học (giảm 1.585 phòng), 1.794 phòng ở cho giáo viên (giảm 788 phòng);

Xây dựng trường học chất lượng cao: Phấn đấu toàn tỉnh xây dựng 02 trường học chất lượng cao (dự kiến Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn và Trường Trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai; giảm 03 trường mầm non, 02 trường tiểu học và 01 trường trung học cơ sở).

10. Đề án 12 “Phát trên sự nghiệp y tế tỉnh Là o Cai giai đoạn 2011 – 2015”

10.1. Mục tiêu điều chỉnh giảm:

Đầu tư mới 17 phòng khám khu vực xuống còn 03 phòng khám, ưu tiên các phòng khám đã có quyết định đầu tư: Cốc Lếu, Nghĩa Đô, Khánh Yên Hạ; giảm chỉ tiêu xây dựng 9/9 nhà hợp khối các đơn vị y tế tuyến huyện xuống 01/9 đơn vị (nhà hợp khối các đơn vị y tế huyện Sa Pa).

Số trạm y tế xây mới từ 79 xuống 40 trạm ( 17 trạm đã đầu tư 2011 - 2013, 23 trạm còn lại ưu tiên các xã xây dựng nông thôn mới và các xã thuộc huyện 30a); cải tạo nâng cấp từ 22 trạm xuống 04 trạm (ưu tiên 04 xã xây dựng nông thôn mới).

50% số xã (82 xã) xuống 40% số xã (66 xã) đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế (ưu tiên 3 6 xã NTM giai đoạn đến 20 1 5).

10.2. Mục tiêu không tổ chức thực hiện:

Đầu tư xây dựng Bệnh viện Lao phổi, Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng tại Bắc Hà, xây dựng Trường Cao đẳng Y tế.

11. Đề án 13 “Phát triển thiết chế văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Lào Cai, giai đoạn 2011 – 2015”

11.1. Mục tiêu điều chỉnh tăng:

Mục tiêu lập hồ sơ đề nghị công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ 10 di sản lên 14 di sản (bổ sung "Nghệ thuật âm nhạc Khèn của dân tộc Mông", "Tri thức dân gian bảo vệ rừng của dân tộc Dao ở Lào Cai", "Nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục dân tộc Mông", "Lễ tạ ơn trâu (Sử dề pà) của người Bố Y").

11.2. Mục tiêu điều chỉnh  giảm:

Xây dựng nhà văn hóa thôn, bản từ 620 nhà xuống còn 426 nhà;

Xây dựng nhà văn hóa xã từ 30% số xã có nhà văn hóa xuống 15% số xã có nhà văn hóa;

 Chương trình nghệ thuật từ 10 chương trình xuống còn 02 chương trình; Dịch và lồng tiếng 1 bộ phim hoặc kịch thông tin từ 20 bộ xuống 2 bộ/kịch bản.

11.3. Mục tiêu không tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2011 - 2015 chuyển sang thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2020

- Xây dựng Bảo tàng tỉnh;

- Nâng cấp 07 nhà văn hóa xã và nâng cấp 191 nhà văn hóa thôn;

- Hỗ trợ bảo tồn nhà ở truyền thống của người Hà Nhì ở thôn Lao Chải, xã Ý Tý, huyện Bát Xát; người Mông ở Cát Cát, San Sả Hồ, Sa Pa; người Tày ở Nghĩa Đô, Bảo Yên.

12. Đề án 14 “Đẩy mạnh xây dụng đời sống văn hóa khu dân cư, trọng tâm là vận động nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu giai đoạn 2011 - 2014”

12.1.Mục tiêu điều chỉnh tăng:

Tỷ lệ khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa từ 60% lên 63% vào năm 2015.

13. Đề án 15 “Phát triển thể dục - thế thao ảnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015”

13.1. Mục tiêu điều chỉnh giảm:

Xây dựng tường rào, bậc ngồi cho 06 sân vận động huyện xuống 01 sân vận động huyện.

13.2. Mục tiêu không tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2011 - 2015 chuyển sang thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2020

Nâng cấp, sửa chữa sân vận động tỉnh tại phường Kim Tân; xây dựng nhà tập luyện thể thao 4 huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Bảo Thắng, Bát Xát.

14. Đề án 18 “Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ chuyên môn và kỹ thuật tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015”

14.1. Mục tiêu điều chỉnh tăng: 

Điều chỉnh tăng 1.440 chỉ tiêu đối với 5 tiêu chí đã đạt mục tiêu đề án:

- Đào tạo trung cấp, cao đẳng tại tỉnh tạo nguồn cán bộ DTTS: Tăng 200 người, sau điều chỉnh là 1.040 người;

Tuyển dụng sinh viên người DTTS : Tăng 400 người, sau điều chỉnh là 1.368 người;

Đào tạo sơ cấp LLCT cho cán bộ DTTS cấp xã: Tăng 200 người, sau điều chỉnh là 428 người;

Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên: Tăng 400 người, sau điều chỉnh là 960 người;

Đào tạo văn hóa THPT cho công chức xã: Tăng 240 người, sau điều chỉnh là 1.190 người.

14.2. Mục tiêu điều chỉnh  giảm:

Bồi dưỡng về công nghệ thông tin Giảm 8.641 chỉ tiêu từ 11.415 người xuống còn 2.774 người (7.948 chỉ tiêu bồi dưỡng tin học ứng dụng cho cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện và 693 chỉ tiêu bồi dưỡng tin học văn phòng trình độ B cho cán bộ, công chức cấp xã);

Đào tạo nguồn chuyên sâu cho tương lai (chọn học sinh trung học phổ thông học giỏi cử đi đào tạo đại học ở nước ngoài): Giảm từ 50 người xuống còn 5 người.

14.3. Mục tiêu bổ sung:

Bồi dưỡng cán bộ diện quy hoạch vào các chức danh chủ chốt cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2020 là 100 chỉ tiêu.

14.4. Mục tiêu không tổ chúc thực hiện trong giai đoạn 2011 - 2015 chuyển sang thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2020

Đào tạo ngoại ngữ cho 302 chỉ tiêu.

15. Đề án 19 “Quy hoạch và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015”

15.1. Mục tiêu điều chỉnh giảm:

Số lượng học trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung từ 250 học viên xuống 200 học viên;

Cử cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung từ 130 học viên xuống 100 học viên.

15.2. Mục tiêu bổ sung:

Mở 01 lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức (110 người vào năm 2014 hoặc năm 2015).

15.3. Mục tiêu không tổ chức thực hiện:

Mở lớp Đại học xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.

16. Đề án 24 “Nâng cao năng lực, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác vận động quần chúng, giai đoạn 2011 – 2015”

16.1. Mục tiêu không tổ chức thực hiện:

Xây dựng mô tình "dân vận khéo" trong chuyển đổi cách làm kinh tế tại Sa Pa.

17. Đề án 25 “Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác chăm bị tư tưởng và khoa giáo tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2010 – 2015”

17.1. Mục tiêu điều chỉnh tăng:

Tập huấn nghiệp vụ cho tuyên truyền viên cấp ủy cơ sở từ 21 lớp lên 55 lớp.

17.2. Mục tiêu điều chỉnh giảm:

Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ tuyên giáo cấp xã từ 9 lớp còn 7 lớp;

Tổ chức hội nghị tuyên truyền viên cho xã, phường, thị trấn từ 8.036 hội nghị xuống 5.280 hội nghị;

Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiệp vụ cho báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, huyên truyền viên cấp ủy từ 101 hội nghị xuống 92 hội nghị;

Tổ chức điều tra dư luận xã hội từ 8 cuộc xuống 7 cuộc;

Biên tập sách và đĩa CD về gương người tốt việc tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ 8 ấn phẩm còn 7 ấn phẩm;

Trưng bày, giới thiệu các tác phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí cấp tỉnh từ 4 cuộc xuống 2 cuộc;

Nghiên cứu sản xuất CD, VCD nghệ thuật gắn với tuyên truyền từ 17 đĩa xuống còn 13 đĩa;

Tổ chức hội nghị giao ban công tác văn hóa, nghệ thuật cấp tỉnh theo quý từ 17 hội nghị xuống còn 10 hội nghị.

17.3. Mục tiêu không tổ chức thực hiện:

Xây dựng mô hình thư viện lưu động.

Ban biên tậpThống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 123
  • Trong tuần: 351
  • Tất cả: 418,535
Đăng nhập