Giới thiệu chung
  • Quá trình hình thành và phát triển

    Cùng với sự tái lập tỉnh Lào Cai,Cục thuế tỉnh Lào Cai được thành lập theo Quyết định số 335TC/TCCB ngày 31/8/1991 của Bộ tài chính và đi vào hoạt động từ ngày 01/10/1991; Trong bối cảnh của một tỉnh mới chia tách, điều kiện kinh tế - xã hội còn rất nhiều khó khăn,  nhất là về cơ sở hạ tầng; các doanh nghiệp hầu hết mới được chia tách từ tỉnh Hoàng Liên Sơn ra với số vốn kinh doanh còn hạn chế, quy mô kinh doanh của các hộ kinh doanh còn nhỏ lẻ. Tổng số thu ngân sách năm 1991 do Cục thuế quản lý là 13,2 tỷ đồng. Trong bối cảnh như vậy, lãnh đạo cùng cấp uỷ Cục thuế Lào Cai  xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị cho từng thời gian, từng đơn vị một cách cụ thể.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 76
  • Trong tuần: 304
  • Tất cả: 418,488
Đăng nhập